Postojanje procedure za reklamacije i opis rešavanja reklamacionog procesa