Zaštita ugovornih strana, postojanje Uslova kupovine